OER Technicus Smart Industry

2020-2021

6 Overzicht onderwijs en BPV

Houdt bij het invullen met het volgende rekening:
* Aantal (les)weken in de schooljaren (is jaarlijks verschillend vanwege de vakantiespreiding)
* Al dan niet werken met teamweken waarin soms andere/meer  of minder activiteiten zijn voor de student dan de normale rooster activiteiten.
* Aantal uren BPV per week en aantal weken(dat is iets anders dan het aantal uren dat een student werkt in een bedrijf)
* verhouding BOT/BPV

 

Crebonummer 25343
Opleidingscode 25343BBL36.02
Leerweg BBL
 
 
  leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3
Activiteiten BOT BPV   BOT BPV   BOT BPV
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen

Vul in

0
   

Vul in

240
   

Vul in

240
 
Beroepspraktijkvorming (BPV)  

Vul in

0
   

Vul in

1280
   

Vul in

1280
Keuzedelen

Vul in

0

Vul in

0
 

Vul in

40

Vul in

440
 

Vul in

40

Vul in

200
* BOT = Begeleide onderwijstijd              
Totaal BOT en BPV 0 0   280 1720   280 1480
           
Totaal BOT en BPV leerjaar 0   2000   1760
                 
  Totaal alle leerjaren            
Activiteiten BOT BPV  
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen 480    
Beroepspraktijkvorming (BPV)   2560  
Keuzedelen 80 640  
                 
Totaal BOT en BPV alle leerjaren 3760  
                 
Totaal uren keuzedelen in de bot en BPV 720  

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF