4 Wanneer krijg je een diploma?

Je krijgt je diploma als je aan de onderstaande eisen hebt voldaan.

Diploma-eis Geslaagd/gezakt
Kerntaken Minimaal een "voldoende" of minimaal een 6 voor alle examens die horen bij een kerntaak, waardoor het oordeel per kerntaak minstens voldoende of het cijfer 6 is.
Nederlands, rekenen, eventueel Engels Kijk hier voor de slaag-/zakregeling. Paragraaf algemene eisen Nederlands, rekenen en Engels.
Loopbaan en Burgerschap Voldaan aan de inspanningsverplichting
BPV Met positieve beoordeling voltooid, waarbij oordeel leerbedrijf is betrokken.
Keuzedelen Om in aanmerking te komen voor het diploma moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of "voldoende" zijn;
  • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of "voldoende" zijn;
  • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4 of een "onvoldoende".

 

Cum Laude

Het Summa College heeft een cum lauderegeling. Deze is opgenomen in het examenreglement.

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF