2.9 Bindend studieadvies

In het eerste jaar, tussen de negende en twaalfde maand van jouw opleiding, krijg je een bindend studieadvies.

Volg je een eenjarige opleiding dan is dit tussen de drie en vier maanden.

Je hoort dan of je de opleiding wel of niet mag vervolgen. Dit is een wettelijke verplichting in het mbo. Summa heeft hiervoor een procedure opgesteld. (paragraaf Regeling bindend studieadvies).

Natuurlijk wachten we niet tot het einde van jouw eerste jaar om met je te praten over je studievoortgang. Gedurende het jaar krijg je twee voorlopig studieadviezen (VSA). Volg je een eenjarige opleiding dan krijg je één voorlopig studieadvies.
Vraag aan jouw mentor of LOB’er wanneer je een gesprek krijgt over jouw studieadvies.

Een positief bindend

  1. Neem hier de voor een positief bindend studieadvies de te behalen studieresultaten op.
  2. Voorkeur heeft het aantal studiepunten, maar het staat vrij om andere resultaten te benoemen.
  3. Opleidingen die niet werken met studiepunten; benoem de resultaten die nodig zijn voor een positief binden studieadvies. Zorg indien van toepassing dat de tekst terug te herleiden is naar het onderwijsprogramma in oerknal (2.10)

Je krijgt je voorlopige studieadvies in het begin van periode 3 als de resultaten van periode 2 zijn verwerkt. Bij een negatief voorlopig studieadvies volgt er na een afgesproken periode een 2e voorlopig studieadvies.

Je krijgt je definitieve studieadvies aan het einde van periode 4. Je krijgt een positief bindend studieadvies als je de volgende studieresultaten hebt behaald: 55 studiepunten of meer.

Voor het onderwijsprogramma zijn vaste toetsmomenten ingepland. Mis je het eerste toetsmoment, of heb je hier een onvoldoende gehaald, dan kun je voor een aantal onderdelen gebruik maken van een 2e toetsmoment. Het missen van een toetsmoment wordt beoordeeld met een 1,0 of een Onvoldoende. Het missen van een toetsmoment is dus niet in te halen.

In het geval van een onvoldoende na 2 toetsmomenten, kan onder bepaalde voorwaarden een 3e toetsmoment aangevraagd worden. Je loopbaanbegeleider kan je hierbij helpen. Onderdelen die over een langere periode afgenomen worden komen niet in aanmerking voor een 2e toetsmoment. Denk hierbij aan: studiehouding, practicum- en praktijk-opdrachten.

Daarnaast is er ook een minimale aanwezigheidsplicht van 90%. Wanneer je meer dan 10% afwezig bent geweest heeft dit gevolgen voor je verdere verloop van de opleiding.

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF