2.2.1 Het beroepsgerichte deel

Gemeenschappelijk beroepsgerichte onderdelen, de kerntaken en werkprocessen:

B1-K1: Vervaardigt elektrotechnische en mechatronische (deel)producten
   B1-K1-W1: Interpreteert informatie van de werklocatie en bereidt werkzaamheden voor
   B1-K1-W2: Vervaardigt elektrotechnische- en werktuigbouwkundige (deel)producten
   B1-K1-W3: Plaatst en controleert mechanische onderdelen
   B1-K1-W4: Sluit onderdelen en (deel)producten aan
B1-K2: Begeleidt en stuurt het werkproces
   B1-K2-W1: Voert overleg over uit te voeren werkzaamheden
   B1-K2-W2: Plant en organiseert de uitvoering van de werkzaamheden
   B1-K2-W3: Bewaakt de voortgang van het ontwikkelproces
   B1-K2-W4: Onderhoudt contact met alle betrokken partijen
   B1-K2-W5: Instrueert en begeleidt minder ervaren collega's
B1-K3: Controleert en test elektrotechnische en mechatronische (deel) producten
   B1-K3-W1: Bereidt testwerkzaamheden voor
   B1-K3-W2: Controleert de aansluiting van mechatronische en elektrotechnische onderdelen
   B1-K3-W3: Assisteert bij het testen van installaties en producten
   B1-K3-W4: Administreert en archiveert productgegevens

In het kwalificatiedossier kun je in het hoofdstuk 'Overzicht van het kwalificatiedossier' de werkprocessen vinden die horen bij de opleiding.

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF