2.10 Activiteiten in het onderwijsprogramma

In onderstaand schema wordt het programma van de opleiding beschreven. Er is per programma en leerlijn te lezen welke onderdelen in welke periode van de opleiding aan bod komen. Je kunt zien hoeveel studiepunten je kunt behalen.

Onderwijsprogramma
Basisleerlijn leerjaar 1
Periode Naam Studie-
punten
School BPV
Periode 4 Vrijstelling (VRIJ.VRI.01) 60
Basisleerlijn leerjaar 2
Periode Naam Studie-
punten
School BPV
Periode 1 Rekenen/wiskunde 1 (RLJ2.RE1.01) 1
Periode 2 Rekenen/wiskunde 2 (RLJ2.RE2.01) 1
Periode 3 Rekenen/wiskunde 3 (RLJ2.RE3.01) 1
Periode 4 Rekenen/wiskunde 4 (RLJ2.RE4.01) 1
Integrale leerlijn leerjaar 2
Periode Naam Studie-
punten
School BPV
Periode 1 BPV periode 1 (BP4.BP1.01) 5
Project 2.1 (PRO2.PE2.01) 7
Portfoliobeoordeling 2.1 (PRO1.PO2.01) 5
Periode 2 BPV periode 2 (BP4.BP2.01) 5
Project 2.2 (PRO2.PR2.01) 7
Portfoliobeoordeling 2.2 (PRO2.PO2.01) 5
Periode 3 BPV periode 3 (BP4.BP3.01) 5
Project 2.3 (PRO3.PR2.01) 7
Portfoliobeoordeling 2.3 (PRO3.PO2.01) 5
Periode 4 BPV periode 4 beroepshouding (BP4.BP4.01) 5
Integrale leerlijn leerjaar 3
Periode Naam Studie-
punten
School BPV
Periode 1 BPV periode 1 (BPV.BS3.01) 5
Periode 2 BPV periode 2 (BPV.BPV.01) 5
Project 3.1 (PRO1.PR3.01) 11
Portfoliobeoordeling 3.1 (PRO1.PO3.01) 9
Periode 3 BPV periode 3 eindbeoordeling beroepshouding (BPV1.PE3.01) 10
Periode 4 Project 3.2 (PRO2.PR3.01) 11
Portfoliobeoordeling 3.2 (PRO2.PO3.01) 9

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF