2.5.3 Het burgerschapsprogramma

Voor alle opleidingen gelden de wettelijke eisen voor Burgerschap beschreven in vier dimensies. Het Burgerschapsonderwijs heeft te maken met veranderingen in de samenleving, omgaan met verschillende culturen, gezonde leefwijze, deelnemen aan het arbeidsproces, functioneren als kritisch consument, deel uitmaken van de gemeenschap en politiek.

Vul in hoe de inspanningsverplichting van het burgerschapsprogramma eruit ziet en gemeten wordt. Hoe duidelijker je bent in de inhoud van de opdrachten hoe beter de student weet wat er van de student verlangd wordt. Zorg dat de inhoud leidt tot het trainen van kritische denkvaardigheden.

Bijvoorbeeld:

  • aanwezigheidsplicht bij bepaalde lessen,
  • verplichte deelname aan bepaalde activiteiten,
  • het maken van bepaalde opdrachten en/of werkstukken of
  • het houden van presentaties

Je kunt kiezen uit een totaaloverzicht of per dimensie. Bepaal dit door een keuze te maken in onderstaand dropdown-menu.

Dimensies van Burgerschap

Wat wordt er van jou verwacht (de inspanningsverplichting)?

Politiek-juridische dimensie

Student neemt actief deel aan de aangeboden lessen en maakt de opdrachten.

 

Per onderwijsperiode wordt een thema behandeld. Om dit thema met goed gevolg af te ronden moeten een of meerdere opdrachten gemaakt en ingeleverd worden.

Aan de hand van deze resultaten komt per dimensie een eindresultaat.

Economische dimensie

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Vitaal burgerschap


Kritische denkvaardigheden

Kritisch leren denken maakt onderdeel uit van de opleiding. Je leert hoe je op een actieve manier deel kunt nemen aan de samenleving en beroepspraktijk. Tijdens je opleiding wordt aandacht besteed aan:

  • Informatie (-bronnen) op waarde schatten en daarbij onderscheid maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames
  • Het perspectief van anderen innemen
  • Nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handeling tot stand komen

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF