2.5.1 Nederlands (CE en IE), rekenen en Engels (CE en IE)

Iedere MBO-student moet aan het eind van zijn/ haar opleiding voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en rekenen. Voor lezen en luisteren Nederlands en voor rekenen leg je een centraal examen (CE) af. De overige examens zijn instellingsexamens (IE). Volg je een opleiding op niveau 4, dan geldt dit ook voor Engels. In onderstaand schema zie je uit welke onderdelen Nederlands, rekenen en Engels bestaan en op welk niveau je deze vakken volgt.

Nederlands 3F
Centraal examen: Instellingsexamens:
Lezen en luisteren Spreken
Gesprekken voeren
Schrijven

Rekenen 3F
Centraal examen:
Getallen
Meten
Verbanden
Verhoudingen

Engels B1/A2
Centraal examen: Instellingsexamens:
Lezen en luisteren (B1) Spreken (A2)
Gesprekken voeren (A2)
Schrijven (A2)
Je kunt kiezen voor examinering op een hoger niveau voor Engels.

Meer info hierover kun je vinden op Regelingen Summa (paragraaf algemene exameneisen Nederlands, Engels en rekenen)

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF