2.4 De keuzedelen

Ieder ROC kan een eigen aanbod van keuzedelen kiezen. Niet ieder ROC kiest voor dezelfde keuzedelen. Vandaar het woord “Keuzedeel”. Iedere opleiding kiest weer uit het ROC aanbod keuzedelen voor de eigen opleiding. Je moet minimaal 1 keer in je opleiding tussen minimaal 2 keuzedelen kunnen kiezen.

Ook binnen jouw opleiding bestaat een deel van het programma uit keuzedelen. Voor jouw opleiding geldt een keuzedeelverplichting van 720 klokuren. Binnen jouw opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden:

Geef aan wat het minimaal aantal studenten moet zijn om het keuzedeel te laten plaatsvinden.

Keuzedelen
Keuzedeel Code Uren Alle studenten/
Eigen keuze
Minimum aantal
studenten
Smart technology K1067 480 Alle studenten n.v.t.
Lean en creatief K0512 240 Eigen keuze 5
Embedded Design K0481 240 Eigen keuze 5
Voorbereiding hbo K0125 240 Eigen keuze 10

Welke keuzedelen je gaat volgen, bepaal je in overleg met je loopbaanbegeleider. Sommige keuzedelen zijn verplicht, deze worden dan door alle studenten gevolgd (kolom: Alle studenten/Eigen keuze).

Het kan gebeuren dat een bepaald keuzedeel niet doorgaat. Bijvoorbeeld als te weinig studenten het keuzedeel hebben gekozen (Kolom : Minimum aantal studenten).  In de tabel kun je zien hoeveel studenten er mee moeten doen om het keuzedeel door te laten gaan.

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet je met de keuzedelen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gemiddelde van de resultaten van de geëxamineerde keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of "voldoende" zijn;
  • Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of "voldoende" zijn;
  • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager zijn dan een 4 of een "onvoldoende".

In de volgende periode(n) kun je een keuze maken:

Geef aan in welke periode de student gaat volgen en/of  kiezen, Afhankelijk van het arrangement van de opleiding invullen. Maak , indien aan de orde, heel duidelijk dat er soms sprake is van een verplichting en niet van kiezen .

Keuzedelen per periode
Leerjaar periode Keuzedelen
Schooljaar 2021-2022 1 Smart technology
Schooljaar 2022-2023 3 Voorbereiding hbo
Embedded Design
Lean en creatief
Schooljaar 2022-2023 3 Voorbereiding hbo
Embedded Design
Lean en creatief

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF