OER Eerste monteur elektrotechniek industriële installaties en systemen

2020-2021

6 Overzicht onderwijs en BPV

Houdt bij het invullen met het volgende rekening:
* Aantal (les)weken in de schooljaren (is jaarlijks verschillend vanwege de vakantiespreiding)
* Al dan niet werken met teamweken waarin soms andere/meer  of minder activiteiten zijn voor de student dan de normale rooster activiteiten.
* Aantal uren BPV per week en aantal weken(dat is iets anders dan het aantal uren dat een student werkt in een bedrijf)
* verhouding BOT/BPV

 

Crebonummer
Opleidingscode 25331BBL36.01
Leerweg BBL
 
 
  leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3
Activiteiten BOT BPV   BOT BPV   BOT BPV
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen

Vul in

185
   

Vul in

185
   

Vul in

185
 
Beroepspraktijkvorming (BPV)  

Vul in

900
   

Vul in

900
   

Vul in

900
Keuzedelen

Vul in

15

Vul in

0
 

Vul in

15

Vul in

0
 

Vul in

15

Vul in

0
* BOT = Begeleide onderwijstijd              
Totaal BOT en BPV 200 900   200 900   200 900
           
Totaal BOT en BPV leerjaar 1100   1100   1100
                 
  Totaal alle leerjaren            
Activiteiten BOT BPV  
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen 555    
Beroepspraktijkvorming (BPV)   2700  
Keuzedelen 45 0  
                 
Totaal BOT en BPV alle leerjaren 3300  
                 
Totaal uren keuzedelen in de bot en BPV 45  

Informatie


Opleiding
Eerste monteur elektrotechniek industriële installaties en systemen
Cohort
2020-2021
Code
25331BBL36.01
Crebo
25331
Versie
2
Gepubliceerd op
1 september 2022

Download PDF