OER Technisch Leidinggevende (Procestechniek)

2022-2023

6 Overzicht onderwijs en BPV

Houdt bij het invullen met het volgende rekening:
* Aantal (les)weken in de schooljaren (is jaarlijks verschillend vanwege de vakantiespreiding)
* Al dan niet werken met teamweken waarin soms andere/meer  of minder activiteiten zijn voor de student dan de normale rooster activiteiten.
* Aantal uren BPV per week en aantal weken(dat is iets anders dan het aantal uren dat een student werkt in een bedrijf)
* verhouding BOT/BPV

 

Crebonummer 25161
Opleidingscode 25161BBL12.04
Leerweg BBL
 
 
  leerjaar 1
Activiteiten BOT BPV
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen

Vul in

187
 
Beroepspraktijkvorming (BPV)  

Vul in

1020
Keuzedelen

Vul in

33

Vul in

180
* BOT = Begeleide onderwijstijd  
Totaal BOT en BPV 220 1200
   
Totaal BOT en BPV leerjaar 1420
     
  Totaal alle leerjaren
Activiteiten BOT BPV
Begeleide onderwijsactiviteiten (BOT) zoals opdrachten, praktijk- en theorielessen 187  
Beroepspraktijkvorming (BPV)   1020
Keuzedelen 33 180
     
Totaal BOT en BPV alle leerjaren 1420
     
Totaal uren keuzedelen in de bot en BPV 213

Informatie


Opleiding
Technisch Leidinggevende (Procestechniek)
Cohort
2022-2023
Code
25161BBL12.04
Crebo
25161
Versie
1
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF